THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 03/GTT-HĐND
Ngày : 15-06-2020
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Phú Ninh khóa XI ( kỳ họp bất thường) 01 buổi ngày 23/6/2020, HTUBND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : GIẤY TRIỆU TẬP
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq686103-GTT-HDND.pdf