THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 15/GM-HĐND
Ngày : 17-06-2020
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Dự kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XI (KH bất thường)
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq686015-GM-HDND.pdf