THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 18/TB-HĐND
Ngày : 16-06-2020
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi họp giám sát quy trình rà soát công nhận hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Tam Thái
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq685718-TB-HDND.pdf