THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 17/TB-HĐND
Ngày : 15-06-2020
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Tổ chức kỳ họp thứ 16- HĐND huyện Phú Ninh khóa XI ( kỳ họp bất thường), ngày 23/6/2020
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo HĐND
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq685417-TB-HDND.pdf