THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 13/GM-HĐND
Ngày : 15-06-2020
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Tổ chức họp giao ban thống nhất nội dung trình kỳ họp bất thường 07h30, ngày 16/6/2020
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq685113-GM-HDND.pdf