THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 10/BC-HĐND
Ngày : 10-06-2020
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Tình hình hoạt động quý II, chương trình hoạt động quý III/2020 của HĐND Huyện Phú Ninh
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Báo cáo HĐND
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq683910-BC-HDND.pdf