THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 15/KH-HĐND
Ngày : 27-05-2020
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Giám sát quy trình rà soát, quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Tam Đàn, Tam Thái
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq681115-KH-HDND.pdf