THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 15/QĐ-HĐND
Ngày : 27-05-2020
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Thành lập đoàn giám sát quy trình rà soát, quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Tam Đàn
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq681015-QD-HDND.pdf