THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 913-TB/HU
Ngày : 30-12-2019
Người ký : Trần Thị Thu Sang
Trích yếu : Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2020
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6448913_30-12-2019 TB HU.pdf