THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : BC/HU
Ngày : 15-01-2020
Người ký : Trần Thị Thu Sang
Trích yếu : Tài liệu Hội nghị Tổng kết xây dựng Đảng năm 2019
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6425Hoi nghi tong ket xay dung Dang nam 2019.rar