THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 23/PC-BCH
Ngày : 18-10-2019
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : Phân công CÁC THÀNH VIÊN BCHPCTT trực PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO THÁNG 10
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6219Phan cong so 23 thang 10.pdf