THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 46/TB-HĐND
Ngày : 15-10-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng-CT HĐND huyện tại cuộc họp Thường Trực HĐND huyện ngày 08/10/2019
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq621846-TB-HDND.pdf