THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 27/KH-HĐND
Ngày : 15-10-2019
Người ký : Nguyễn Công Khai
Trích yếu : Tổ chức khảo sát tình hình xử lý, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp 13 -HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq621727-KH-HDND.pdf