THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1098/UBND-NN&PTNT
Ngày : 04-10-2019
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : VV lập thủ tuch hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 42/NĐ-CP của Chính phủ
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6214cv 1098- LAP THU TUC HO TRO DAT LUA.pdf