THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 218/GM-UBND
Ngày : 15-10-2019
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Tổ chức đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, các mặt công tác của UBND huyện trong quý III và 9 tháng đầu năm
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6213218-GM-UBND.pdf