THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 24/BCHPCTT&TKCN
Ngày : 14-10-2019
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : chủ động ứng phó vơi ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông trên cao
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6212Cv 24.pdf