THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 217/GM-UBND
Ngày : 14-10-2019
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : GM: Họp trực tuyến với các địa phương để sơ kết đánh giá công tác PCDB DTLCP trong 4 tháng vừa qua và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian đến; kết quả thực hiện Chương trình quốc gia kh
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6209GM 217- hop truc tuyen DTLCP.pdf