THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 215/GM
Ngày : 14-10-2019
Người ký : Huỳnh Tân Hải
Trích yếu : Họp thông qua phương án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu Tam Thái
CQ phát hành : Vp Điều Phối Nông thôn mới
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6208215 Hop thong qua ke hoach xa NTM KM Tam Thai_0001.pdf