THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 3769/QĐ-UBND
Ngày : 11-10-2019
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác PCGD, XMC tại các xã, thị trấn năm 2019
CQ phát hành : Phòng Giáo dục
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6207scan0001.pdf