THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 39/LCT(ĐIỀU CHỈNH)
Ngày : 14-10-2019
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Lịch công tác tuần số 39/LCT ngày 11/10/2019 của UBND huyện (ĐIỀU CHỈNH)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6213LCT so 39.doc