THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 160/KH
Ngày : 11-10-2019
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : Vv kiểm tra đánh giá lại các tiêu chí NTM theo Quyết định 756/QĐ - UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh đối với các xã Tam An, Tam phước, Tam Thành phục vụ công nhận sau 5 năm kể từ ngày được công nhận
CQ phát hành : Vp Điều Phối Nông thôn mới
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn :