THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 181/BC
Ngày : 11-10-2019
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : Tình hình kiểm tra, đánh giá lại đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM sau 5 năm kể từ ngày được công nhận
CQ phát hành : Vp Điều Phối Nông thôn mới
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6202181. tinh hinh kiem tra danh gia lai sau 05 nam cong nhan NTM_0001.pdf