THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 93/PNV
Ngày : 09-10-2019
Người ký : Võ Sinh
Trích yếu : về việc rà soát, chuẩn bị hồ sơ thẩm định tiêu chí về hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6200scan0047.pdf