THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 23-TTra
Ngày : 08-10-2019
Người ký : Nguyễn Hữu Bình
Trích yếu : Đề nghị báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn năm 2019
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq619723-TTRa.pdf