THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : BC/HU
Ngày : 09-10-2019
Người ký : Trần Thị Thu Sang
Trích yếu : Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 28
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6196Tai lieu HNHU28.rar