THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 38/LCT (ĐC)
Ngày : 07-10-2019
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 38/LCT CỦA UBND HUYỆN (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI DUNG NGÀY THỨ 5,6)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6195LCT so 38.doc