THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 92/CV-NV
Ngày : 07-10-2019
Người ký : Võ Sinh
Trích yếu : về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiếm
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6194scan0046.pdf