THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1099/UBND-TTra
Ngày : 03-10-2019
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : Thực hiện ,ột số nội dung liên quan đến việc xử lý trách nhiệm về mặt hành chính của các tổ chức, các nhân
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq61931099-UBND-TTra.pdf