THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 157/KH-BCĐ
Ngày : 04-10-2019
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : Kế hoạch Kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hóa và các danh hiệu về xã hội học tập năm 2019
CQ phát hành : Phòng VH&TT
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6192scan0168.pdf