THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 181-GM-HĐND
Ngày : 23-08-2019
Người ký : Bùi Thị Ánh Nga
Trích yếu : Giấy mời làm việc với các hợp tác xã Tam Thành
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6087181-GM-HDND.pdf