THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 37/TB-HĐND
Ngày : 21-08-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết quả giám sát việc thực hiện các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thôn Tân Quý, xã Tam Vinh
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq608137-TB-HDND.pdf