THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 38/TB-HĐND
Ngày : 21-08-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết quả giám sát việc thực hiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Long Khánh, xã Tam Đại
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq608038-TB-HDND.pdf