THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 999-CV/HU
Ngày : 20-08-2019
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6075Cong van 999 danh gia tinh hinh thuc hien Nghi quyet Dai hoi Dang bo huyen lan thu XX va phu