THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 719-TB/HU
Ngày : 08-03-2019
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Huyện ủy năm 2019
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6054719_08-3-2019 TB HU.pdf