THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 210-LT/HU
Ngày : 09-08-2019
Người ký : Trần Song Hào
Trích yếu : Lịch công tác tuần của BTV Huyện ủy từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq6044LCTT so 210 tu ngay 12 den ngay 16-8-2019.doc