THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 48/HĐND-VP
Ngày : 08-08-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq604148-HDND-VP.pdf