THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 10/NQ-HĐND
Ngày : 16-07-2019
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq603410-NQ-HDND.pdf