THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 08/NQ-HĐND
Ngày : 16-07-2019
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq603208-NQ-HDND.pdf