THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 07/NQ-HĐND
Ngày : 16-07-2019
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung UV UBND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq603107-NQ-HDND.pdf