THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 06/NQ-HĐND
Ngày : 16-07-2019
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Điều chỉnh Quy hoạch chung (tỷ lệ 1/5000) thị trấn Phú Thịnh và quy hoạch vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2025 và 2030
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq603006-NQ-HDND.pdf