THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 02/NQ-HĐND
Ngày : 16-07-2019
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq602602-NQ-HDND.pdf