THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 01/NQ-HĐND
Ngày : 16-07-2019
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Chương trình giám sát của HĐND huyện Phú Ninh năm 2020
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq602501-NQ-HDND.pdf