THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 19-KH-HĐND
Ngày : 31-07-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq602419-KH-HDND.pdf