THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 30/QĐ-HĐND
Ngày : 01-08-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các tiêu chí Khu dân Cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq601830-QD-HDND.pdf