THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 18/KH-HĐND
Ngày : 29-07-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Giám sát hiện trường thi công công trình cầu La Á, xã Tam An
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq601718-KH-HDND.pdf