THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 29/QĐ-HĐND
Ngày : 29-07-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Thành lập Đoàn giám sát hiện trường thi công công trình cầu La Á
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq601629-QD-UBND.pdf