THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 30/BC-HĐND
Ngày : 26-07-2019
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 12, triển khai nhiệm vụ quý III/2019
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Báo cáo HĐND
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq599830-BC-HDND.pdf