THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 248-CV/VPHU
Ngày : 01-07-2019
Người ký : Huỳnh Ngọc Lâm
Trích yếu : Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 27
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5929Tai lieu HN HU 27.rar