THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 24/QĐ-HĐND
Ngày : 28-06-2019
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Công nhận kết quả miễn nhiệm trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq592124-QD-HDND.pdf