THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 21/GM-HĐND
Ngày : 24-06-2019
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Dự kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq593121-GM-HDND.pdf